Dịch vụ tiêu biểu:

FACEBOOK ADS 

Quảng cáo Fan Page Facebook 

Sử dụng

GOOGGLE SEO – ADS 

Quảng cáo google ADS – SEO top 1 – 10 

Sử dụng

Quảng Cáo YOUTUBE 

Truyền thông TVC VIDEO quảng cáo

Sử dụng

THIẾT KẾ LOGO

Biểu tượng thương hiệu

Sử dụng

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Bảo Vệ Ý Tưởng 

Sử dụng

THIẾT KẾ WEBSITE

Tặng Tên miền + Hosting

Sử dụng

DỊCH VỤ MARKETING

Kết Nối Hàng Triệu Khách Hàng Ngay Hôm Nay!

Tìm hiểu Sử dụng

Thiết kế Poster- Baner

In ấn mọi ấn phẩm

Sử dụng

MARKETING

GOOGLE SEO – FACE BOOK

Sử dụng

In ấn

Mọi ấn phẩm công ty

Sử dụng

Dự Án Thiết Kế Thành Công 

Dự án thiết kế thương hiệu

Đối Tác Thành Công 

[ux_products]

Phòng Ban Kim Com

Phòng Tư Vấn 

Branding 

Phòng thiết kế 

Image Box text

Phòng Marketing

Image Box text

Phòng Digital 

Image Box text