Dịch vụ thiết kế tiêu biểu:

Dịch vụ thiết kế kinh doanh:

THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO

Tặng Tên miền + Hosting

Sử dụng

THIẾT KẾ APP 

Kết Nối Hàng Triệu Khách Hàng Ngay Hôm Nay!

Tìm hiểu Sử dụng

Quảng Cáo Doanh Nghiệp

Google ADS – Google SEO

Quảng cáo Facebook
Quảng Cáo Google SEO
Quảng Cáo Google ADS

Dự Án Tiêu Biểu:

Thiết kế thương hiệu
thiet-ke-website

Dự án thiết kế thương hiệu

nhận diện thương hiệu
Brand indentity Beauty

Phòng Ban Kim Com

Phòng Tư Vấn

Branding

Phòng thiết kế

Design

Phòng Marketing

Marketing

Phòng IT

Code – IT