BỘ KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU: 

Các khoá huấn luyện  đã phát  triển nhiều nhân  tài trong  lĩnh vực kinh doanh buôn  bán  

  1. Kỹ  năng  Thuyết Trình và  hồ  sơ năng  lực

2. Kỹ  năng  giao  tiếp  bán  hàng

3. Kỹ  năng  sáng  tạo  content

4. Kỹ  năng  Thực  hiện  nội  dung bán  hàng  online

5. Kiến  thức Marketing  chuyên sâu

Hình ảnh  Học  Viên  

Các  khoá  đào  tạo  từ  online  đến  offline  

Click đăng ký zalo hoặc liên hệ : 092.499.3389 (mrr. Khanhh)