4000+ Đối tác tin tưởng

Lợi ích dịch vụ thiết kế Logo của Kim Com

Chi tiết gói Thiết kế LOGO thương hiệu

Start Up – Gói Khởi Nghiệp 

4.000.000 vnd

1 – Tư vấn ý tưởng LOGO 

2 – Thiết kế 3 Demo Logo 

3 – Hoàn thiện và Giải trình 

4 – Bộ hướng dẫn sử dụng Logo 

Click me! Tư vấn
gói thiết kế logo chuyên nghiệp

UP Level – Gói Cao Cấp 

7.000.000 vnd

1 – Tư vấn ý tưởng LOGO 

2 – Thiết kế 3 Demo Logo 

3 – Hoàn thiện và Giải trình 

4 – Bộ hướng dẫn sử dụng Logo 

5 – Mockup ấn phẩm Logo 3D 

6 – Poster – Baner gắn Logo 

Click me! Tư vấn

Diamond Brand 

20.000.000vnd

1 – Tư vấn ý tưởng LOGO 

2 – Thiết kế 3 Demo Logo 

3 – Hoàn thiện và Giải trình 

4 – Bộ hướng dẫn sử dụng Logo 

5 – Branding guidline 40 Trang 

6 – Mockup ấn phẩm logo 3D

7 – Đăng ký bản quyền  Logo 

8 – Tặng Website thương hiệu SEOTOP

Tư vấn Click me!