Trọn Bộ từ Khoá Quan Trọng 

Kiến thức tổng quan về xây dựng thương hiệu trong doanh nghiệp bao gồm các từ khoá chủ chốt

NHẬN DIỆN CÔNG TY, VĂN PHÒNG 

Company identity, office

Button Shadow

Nhận Diện Trang Phục 

Thuật ngữ thương hiệu nền tảng
 • Brand – Thương hiệu. …
 • Branding – Xây dựng thương hiệu. …
 • Brand Experience – Trải nghiệm thương hiệu. …
 • Brand extension – Mở rộng thương hiệu. …
 • Brand identity – Nhận diện thương hiệu. …
 • Brand strategy – Chiến lược thương hiệu. …
 • Brand promises – Lời hứa thương hiệu. …
 • Brand platform – Nền tảng thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu văn phòng

 • Tên thương hiệu
 • Sáng tạo Tagline Slogan
 • Tiêu đề thư
 • Hóa đơn
 • Giấy viết thư
 • Thẻ nhân viên
 • Đồng phục nhân viên
 • Phong bì thư
 • Kẹp file

Nhận diện thương hiệu marketing, digital

 • Website thương hiệu
 • Website thương mại điện tử
 • App / Loyalty App
 • Landing Page
 • Nhận diện thương hiệu trên sàn TMĐT
 • Hệ thống thiết kế hình ảnh social
 • Hồ sơ năng lực (Bản in, Bản Digital)
 • Catalogue (giới thiệu danh mục sản phẩm)
 • Brochure (giới thiệu một sản phẩm/ dịch vụ)
 • Tờ rơi và tờ gấp
 • Âm thanh thương hiệu
 • Giọng điệu thương hiệu
 • Banner quảng cáo
 • Video giới thiệu doanh nghiệp/ Video quảng cáo

Nhận diện thương hiệu sản phẩm ngoài trời

 • Nhận diện diểm bán
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 • Biển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • Standee